روایت جالب از استرس عجیب استقلالی ها در عربستان

درخواست حذف این مطلب

روایت جالب از استرس عجیب استقلالی ها در عربستان

ورزش > لیگ برتر - در ماجرای سفر استقلال به کویت، کم اتفاق جالب نیفتاد.

رو مه خبرورزشی نوشت: استقلالی ها، علاوه بر اینکه اتوبوس تیم اب شد و مجبور شدند سوار اتوبوسی دیگر شوند، چمدان های خود را سوار بر یک وانت د تا برایشان به فرودگاه بیاورد. آبی ها فکر می ‎ د همه چیز اوکی است و دیگر مشکلی پیش نمی آید اما در آسمان کویت متوجه شدند وضعیت آب وهوایی اب است. در ادامه هواپیمای حامل استقلالی ها عازم عربستان شد و در یکی از فرودگاه های این کشور فرود آمد اما آن جا اتفاقات جالبی افتاد که بعضی بازیکنان استقلال برایمان روایت می کنند.

ما را یده ‎اند؟!
بازیکنان استقلال بعد از تغییر مسیر پروازی هواپیما، کمی نگران شدند. هر چند خلبان تأکید کرد به خاطر هوا در کویت به عربستان می روند ولی بعضی بازیکنان به شوخی یا جدی می گفتند شاید اتفاق دیگری افتاده است. وقتی هواپیما در یکی از فرودگاه های عربستان فرود آمد، این نگرانی بیشتر و بیشتر شد. عربستان که این روزها تسلیحات جنگی زیاد می د و کلاً خود را درگیر جنگ کرده، در فرودگاهی که آبی ها روی باند آن فرود آمدند، تجهیزات جنگی قرار داده بود و وقتی چشم بازیکنان استقلال به آن ها خورد، جو به هم ریخت: «نکند هواپیمای ما را یده اند!» بعضی بازیکنان حتی جدی این حرف را می زدند و برای اینکه حرف شان را ثابت کنند به بازیکنان دیگر می ‎گفتند نزدیک پنجره بیایند و خودشان با چشم شان این تانک ها را ببینند. بازیکنان از مهماندارها می پرسیدند آن ها را یده اند؟ و مهماندارها با خنده می گفتند : « ی؟ نه. آب وهوای کویت خوب شود سریعاً برمی گردیم.»

حضور یک فرد مشکوک در هواپیما
حول و حوش نیم ساعت بعد از فرود هواپیما در عربستان، پله هواپیما توسط یک ماشین نصب شد و استقلالی ها تصور د که قرار است از هواپیما پیاده شوند. آن ها هم منتظر بودند تا مسئولان هواپیما توضیحی در این باره بدهند. حول و حوش ۱۰ دقیقه پله وصل بود و یک فرد عربستانی از پله ها بالا آمد و داخل ک ن شد. همه مسافران به او خیره شده بودند و می خواستند ببینند چه کار می کند. او در راهروهای هواپیما راه می رفت و به همه نگاه می کرد. انگار آمده بود تا ببیند فرد مشکوکی داخل پرواز است یا نه؟ او همه را نگاه کرد و بعد از یک ربع هواپیما را ترک کرد. با رفتن او، پله ها را از هواپیما جدا د و استقلالی ها هم متوجه شدند خبری از پیاده شدن نیست و باید داخل بمانند.